Words of Wisdom:

"Ellie ist die uber sex and yew want her ^_^" - Lalatan

Essays on Aking Guro Aking Bayani

 1. October
  Snapshot * Timeslide 1. Oct 11 Kapayapaan: ikaw ang susi ng aking pagbabago Kapayapaan, isang salita lamang ngunit isang napakabuluhan sa ating lahat...
 2. Deped Lesson Plan
  Edukasyong Pagpapakatao Teaching Guide on Financial Literacy Copyright Notice. Section 176.1 of Republic Act No. 82 93, or the Intellectual Property Code of the...
 3. Celso And Cora
  ay nangangahulugang dapat umalis ang manonood na masaya, natutuhan ko sa aking guro na hindi kailangang ganito palagiang akda ay maaaring maghatid ng katarsis sa...
 4. Noli
  nais co ang iyong cagalin~gang siyáng cagalin~gan co rin namán, at sa aking paghanap n~g lalong mabuting paraang sa iyo'y paggamót, gágawin co sa iyo ang guinágawà...
 5. Noli
  nais co ang iyong cagalin~gang siyáng cagalin~gan co rin namán, at sa aking paghanap n~g lalong mabuting paraang sa iyo'y paggamót, gágawin co sa iyo ang guinágawà...