Words of Wisdom:

"We are born to love,not to hate.We are born to love each other not to destroy one another." - Barristar

Essays on Ang Magagawa Ko Upang Mapaunlad Ang Aking Buhay

 1. Aktibista
  Inuupuan ko ang isang idea, konsepto o isyu upang analisahin at pag-aralan; lumuluhod ako upang suriin, pagmuni-munihan ang pagnilayan ang aking magiging desisyon...
 2. Qualities Of a Good Teacher
  mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, nakapagpapakita ang...
 3. Games
  ang oras mo upang mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong pag-aaral. Ang adiksyon sa mga kompyuter games ay nilalayo ang...
 4. What Is History?
  upang maintindihan natin ang mga satili natin at kung saan tayo nababagay sa mundo.  Bilang disiplina, ang kasaysayan ang ... mga pangyayari sa buhay ng tao...
 5. Red Ang Luha Ni Michael
  ko ang sulat. Maputla ang kulay ng kartero, kulang sa | |buhay. Pinahiran ko ang ... , telepono. Aking ang sala set, kanya ang kama; akin | |ang TV, kanya ang ref...