Words of Wisdom:

"If God wanted us to talk more and listen less, She would have given us two mouths instead of two ears." - Shawn9er

Essays on Ang Magagawa Ko Upang Mapaunlad Ang Ating Bansa

 1. Qualities Of a Good Teacher
  mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, nakapagpapakita ang...
 2. Games
  ang oras mo upang mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong pag-aaral. Ang adiksyon sa mga kompyuter games ay nilalayo ang...
 3. What Is History?
  ang kaalaman na kailangan natin para kung nais rin natin subukan hulaan ang ating kinabukasan. Ang...
 4. Aktibista
  ko. Aktibista ako hindi dahil ginagamit ko ang kaalaman ko upang diktahan ang isang tao. Ginagamit ko ang kaalaman ko upang ipaliwanag at ipaunawa ang...
 5. Ano Ang Mga Kadahilanan Ng Kahirapan Sa Mundo?
  ang mga desisyon na ginagawa ay pwedeng bumuo o magwasak ng buhay ng mga mahihirap. Pwede nating impluwensyahan ang mga desisyon na yaon. Kung kaya, ang ating...