Words of Wisdom:

"to take a risk is to take no risk at all :)" - Aggie5394

Essays on Bharat Ki Ekta Aur Akhandta

 1. Bharat Ki Khoj
  ambar Prithvi hari bhari sthapit sthir Swarg aour sooraj bhi sthir Aise kis devta ki upasana kare hum avi dekar Garbh mein apne agni dhaaran kar paida kar Vyapa...
 2. General Science
  National Cadet Corps (NCC) ? (A) Veerta Aur Vivek (B) Bharat Mata Ki Jai (C) Vayam Rakshaamah (D) Ekta Aur Anushasan Ans. (D) Ekta Aur Anushasan 42. Nifty is the...
 3. Man Tabhi Khul Sakte Hain Jab Dil Khulte Hain
  BEKAAR JAWANI HAI BOLO BHARAT MATA KI JAI ======== (462) ========= The nation will ... Paisa' 'love' aur.... aur.... aur.... ' KISI KI PYARI SI YAAD'!! aayi...
 4. Educatiom
  Birsa Munda (1875 June 9, 1900) was a national leader in the late 19th century political independence movement during the British Raj in India. Birsa Munda is named...
 5. Consumer Behavior
  CONSUMER BEHAVIOUR Term Project (Phase I,II,III,IV) EFFECT OF CONSUMER BEHAVIOUR ON THE PURCHASE OF REFRIGERATORS Effect of consumer behaviour on the...