Words of Wisdom:

"My girlfriend called me a pedifile....and i thought damn thats a big word for an 8 year old." - Yh73090

Essays on History Ng Wikang Filipino

 1. Gay Lingo
  can but you may not." However, Prof. Jovy Peregrino, the director of UPs Sentro ng Wikang Filipino, was serious: We need to do it, for this will be very useful to...
 2. Fliptop
  nila ng wikang Filipino tuwing ginagawa nila ang napakasikat ngayong Fliptop. Malalaman dito ng mga mambabasa ang kahalagahan ng wikang Filipino. Sa pag-aaral ng...
 3. Kabanata 2
  sa Ispeling ng Wikang Filipino binanggit nya, ayon kay Espiritu, wika ang gamit ng titser sa pagpapaunawa ng nilalaman ng kurso at wika ang gamit ng estudyante upang...
 4. a Study Of The Impact Of Television Viewing On The Education Of The Adolescent Student
  show for children, walang programang gumagamit ng wikang Filipino. Masasabing dalawang aspekto ang hinawan ng Sesame/Batibot: ang aspektong edukasyon at pangwika...
 5. Bekimon
  Jovy Peregrino, director of the University of the Philippines - Diliman Sentro ng Wikang Filipino, reportedly expressed support to the growth of the bekimon language...