Words of Wisdom:

"Never forget who you are and what you feel, because when someone cares that's why." - Phuan

Essays on Pagtamo Ng Bago At Ganap Na Pakikipag Ugnayan Samga Kasing Edad

 1. Ahahahaa
  SHORT STORIES The Stone Cutter Once upon a time there lived a stone cutter, in a small village. All day long he...
 2. Grammatical Ability And Literary Reading Comprehension: a Correlational Perspective
  specifically, Filipino I, revolved its discussion on komunikasyon (communication), mekanismo ng pagdanas (mechanism of experience) and some topics of similar nature...
 3. My Documents
  makaligtas sa bagsik ng kanyang matalas na kuko pagkat maaaring kanyang natatanaw ang lahat ng tao. Ang kalagim-lagim na kinasapitan ng pulong Mindanaw ay nagdulot...
 4. Short Story
  master na naratibo ng modernong Tsinong Intelektuwal at ng kasaysayan ng panitikan. Tinukoy niya ang mga padron ng representasyon ng ina na makikita sa mga akda ng...
 5. Kowts
  na UGNAYAN." --Bob Ong 1002. One day, I was standing on the street when a girl came to me and said, "Bili ka po ng ... hindi taguan ng nararamdaman, kaya bago mahuli...