Words of Wisdom:

"The best way to fail is to never try." - Eac1687

Essays on Sanaysay Wikang Filipino

 1. Wikang Filipino
  Halos lahat naman ay marunong magsalita ng wikang Filipino pero may mga Pilipino paring hindi gaanong marunong magsalita ng Filipino, ang iba ngay ni hindi man lang...
 2. Wikang Filipino
  Filipino (PSLLF) University of Hawaii Filipino and Philippine Literature Program (UH-FPLP) celebrating the 75th Anniversary of the Komisyon sa Wikang Filipino...
 3. Isyu Sa Wikang Filipino
  sa isang pambansang wikang tinaguriang Filipino. Tiyak na tututol ang mga Sebuano, Ilokano, Ilonggo, mga alagad ng Taglish, o Ingles, o Filipino-Ingles. Ngunit hindi...
 4. Wikang Filipino
  the result that rice production expanded substantially. Even this achievement leaves the average Filipino short by 300 calories of food intake per day. It is not...
 5. Tatag Ng Wikang Filipino
  proverbs are able to effect quickly a change in view or disposition. In Filipino, proverbs are called salawikain or sawikain. They prescribe norms, impart a lesson...