Words of Wisdom:

"Dance in the day,dance in the night but always make sure you dance with pride." - Linwy

Dna-Database

  • Date Submitted: 03/16/2010 01:17 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 54.3 
  • Words: 823
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
Willen we wel zo bekend zijn?

DNA, wat is DNA nu eigenlijk? DNA zit in je lichaam. In DNA staan al jouw erfelijke eigenschappen opgeslagen. Wie jouw DNA kan lezen, weet dus alles over hoe jouw lichaam in elkaar zit en wat er mis of juist goed met je is. Omdat DNA jou herkenbaar maakt, is er een idee ontstaan om het DNA van alle Nederlandse mensen op te slaan in de zogenaamde DNA-bank. Nu is de vraag of dit een goede ontwikkeling is of juist niet.

De DNA-wet op dit moment.
Sinds 2005 is de wet ingesteld dat het DNA van veroordeelden afgenomen mag worden en worden opgeslagen in een DNA-databank. Deze wet gelde in 2005 alleen voor veroordeelden die gewelds- en/of zedenmisdrijven hebben gepleegd. Sinds 1 januari 2009 geldt deze wet ook voor mensen die meerdere malen zijn veroordeeld en voor veroordeelden aan wie een ISD-maatregel is opgelegd. Een veroordeelde met een ISD-maatregel is iemand die meerdere keren delicten hebben gepleegd. Na een bepaald aantal delicten kan de rechter beslissen deze persoon voor maximaal twee jaar in een daarvoor bestemde inrichting te plaatsen. Hier wordt gewerkt aan gedragsveranderingen en kan de persoon natuurlijk tijdelijk geen delicten plegen. Vanaf 1 januari 2010 zal de wet toegepast worden bij veroordeelden van alle delicten waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan. Ook is het zo dat het DNA van veroordeelden die een gevangenisstraf hebben gekregen dertig jaar bewaard mag blijven en voor alle anderen twintig jaar.

Sinds 1997 bestaat de DNA-databank. In 2005 zijn er 35.375 profielen in opgeslagen. Dit zijn profielen van bekende veroordeelden, maar ook van onbekende mensen. Hiervan is het DNA wel gevonden alleen is er op dit moment nog geen persoon voor. Deze persoon bevindt zich dan niet in de databank. Er worden elk jaar zo’n 3.000 DNA-monsters gekoppeld aan personen. Dit is zeer goed voor het snel oplossen van delicten.

Maar…
Alles klinkt handig, dus waarom niet gewoon zo’n databank voor heel Nederland beginnen....

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments