Words of Wisdom:

"Mercedes is old money, BMW is new money, and VW is smart money." - Yh73090

Criminoligy

  • Date Submitted: 03/21/2010 03:19 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 18 
  • Words: 1910
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
ESE:
“ZHVILLIMET E KRIMINOLIGJISE”

Kriminalogjia eshte shkenca qe merret me studimin e natyres, shtrirjen, shkaqet dhe kontrollin e sjelljes kriminale si tek individet dhe tek shoqeria ne teresi. Ajo eshte nje shkence e cila ka terhequr si vemendjen e sociologeve dhe te psikologeve si dhe te juristeve.
Kriminologjia ndryshon nga e drejta penale në atë që kjo e fundit fokusohet në komponentet e sistemit juridik përfshirë këtu policinë, gjyqet dhe sistemin korrektues. ato ndryshojne dhe ne aspektin funksional se e drejta penale vec percaktimeve ligjore dhe funkioninit shteteror, eshte shume me e perqendruar per mundesit qe interpretohen dhe percaktohen nga sociologjia dhe pamundesive ligjore, per trajtimin e problemeve ligjore qe hasen ne praktik nga kjo shkenc
Fushat e kerkimit te kriminologjise   jane format, shkaqet dhe pasojat e krimit si dhe reagimi ndaj krimit. Kjo shkence per studimin e shperndarjes apo shkaqeve te krimit pergjithesisht mbeshtet mbi metodat sasiore.
Termi kriminologji u vendos ne 1885   nga profesori italian i ligjit Raffaele Garofalo.
Dimensioni teorik i kriminalistikes ka nje histori te gjate dhe idete ne lidhje me krimin mund te gjende qe ne mendimet filozofike te dy mije vjeteve me pare. Per shembull, Aristoteli, ka thene se “Varferia sjell rebelim dhe krim”.
Me vone, ne periudhen e mesjetes,   studiuesit fetar u fokusuan ne ceshtje aq te ndryshme sa dhe nevojat natyrale njerezore, mekatet vdekjeprurese dhe influences korruptuese te Djallit (Satanit) dhe demoneve te tjere. Vlefshmeria e ketyre teorive u themelua nen autoritetin fetare dhe ato nuk pane me vone si teori ndikuese.
Filozofia racionale dhe natyrore rreth njerezve dhe shoqerise u rrit duke duke pasur nje rendesi te madhe gjate shekullit te 18. Filozofet iluminist si Monteskje, Beccaria dhe Jeremy Bentham kritikuan ashpre institucionet politike dhe ligjore te kohes dhe mbrojten reformat sociale te bazuara ne supozimin se njeriu eshte racional. Ide te tilla pershkuan...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments

Similar Essays