Words of Wisdom:

"The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams" - Londoomyceryc

Rwanda (Swedish)

  • Date Submitted: 03/29/2010 12:53 PM
  • Flesch-Kincaid Score: 39.8 
  • Words: 451
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
Varför inträffade folkmordet?
Man kan säga att grunden till konflikten mellan hutuer och tutsier las redan på 1400-talet, då tutsierna alltmer tog över makten. När Rwanda blev tysk koloni och sedan belgiskt FN-protektorat förstärktes klyftorna mellan de två grupperna.

Andra orsaker är den snabba befolkningsökningen, som hade lett till ökad konkurrens om mark att odla på, den generella fattigdomen, den ekonomiska ojämlikheten och det hierarkiska samhällssystemet.

Hur är läget i Rwanda idag?

Rwanda var redan före folkmordet ett av världens fattigaste länder. Omedelbart efter folkmordet levde 70 procent av befolkningen av djup fattigdom, en siffra som nu sjunkit till 57 procent. I Rwanda är också hivsmittan mycket utbredd, även om smittspridningen minskat sedan slutet av 90-talet. Flera länder, bland annat Sverige, stödjer Rwanda ekonomiskt.

Hur kunde så många människor mördas utan att någon reagerade?

Bland andra Frankrike, Kina och Ryssland ansåg länge att det som var på väg att hända i Rwanda var att betrakta som interna rwandiska frågor och argumenterade för att FN inte skulle involvera sig. Belgien drev först linjen att FN:s fredsstyrka, UNAMIR, United Nations Assistance Mission for Rwanda, skulle få rätt att konfiskera vapen, men ändrade sig och drog tillbaka alla sina soldater från landet sedan tio belgiska FN-soldater blivit mördade.

Efter detta valde också FN:s säkerhetsråd att dra tillbaka alla FN-soldater utom 260 från landet. Att flera länder länge vägrade att kalla det som pågick i Rwanda för ett folkmord bidrog till att försvaga viljan från andra länder att ingripa, menade senare FN:s oberoende Rwanda-kommission.

Vad är det för skillnad på hutuer och tutsier?

Egentligen i princip ingen alls. De talar samma språk, bor i samma områden, har samma traditioner, samma religion och har alltid gift sig med varandra. Redan på 1400-talet fanns dock en indelning av landets befolkning i två olika samhällsgrupper, eller klasser, där tutsierna...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments