Words of Wisdom:

"Money cant make you happy but the things you buy with it can!!" - Attack

Sa Pagkaing Tama at Sapat Wastong Timbang Ni Baby Ang Katapat

  • Date Submitted: 08/07/2010 10:03 PM
  • Flesch-Kincaid Score: 22.3 
  • Words: 325
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
“Sa Pagkaing Tama at Sapat, Wastong Timbang ni Baby ang Katapat”
“Bahay kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari…”, karaniwan itong kinakanta ng mga bata, pero alam ba talaga nila kung ano ang kahalagahan ng kantang ito?
Sa kantang bahay kubo, halos lahat ng masusustansyang prutas at gulay ay naroon na, na siya namang kailangan n gating katawan.Sa kadahilanang mga bata nga ang karaniwang nakaaalam mg kantang ito, marami ring mga bata ang nakaaalam kung gaano kaimportante ang pagkonsumo nito ng tama at sapat sa araw-araw na pagkain.
Kakailanganin din ang kooperasyon ng mga magulang tungkol sa isyung ito.Sa aking palagay, nasa paraan ng pagkain ng magulang ang paraan din ng pagkain ng kanilang mga anak.Kung ano ang kinakain ng magulang, ganoon din ang kinakain ng anak.Kung tama at sapat ang nutrisyong mayroon ang mga magulang, ay ganoon din naman ang kanilang mga anak na siyang dulot ng tamang timbang ng isang indibidwal.
Ang pinakasimpleng paraan para mabantayan ng mga ina ang kalagayang pang nutrisyon ng kanilang mga anak ay sa pamamagitan ng regular na pagkuha ng timbang at pagsukat ng taas ng mga bata. Malalaman ng mga ina kung maayos ang paglaki ng kanilang anak sa pamamagitan ng pamantayan ng timbang-sa-gulang at timbang-sa-taas, na natatagpuan sa mga health centers.
      Para maiwasan ang pagbaba ng timbang ng mga batang wala pang isang taong gulang, ipinapayo sa mga nanay na dalhin sila sa pinakamalapit na health centers para sa kanilang regular na pagtitimbang.
      Nasa pagkain ng wasto nakasalalay ang kalusugan ng inyong anak.Ang mga bata ay dapat bigyan ng kaunti ngunit madalas na beses ng iba’t-ibang uri ng pagkain upang matiyak na sapat ang sustansiyang natanggap nila para sa pang-araw-araw nilang pangangailangan. Kaya’t pagkain at paglaki ng mga anak ay dapat bantayan upang wastong nutrisyon ay makamtan para sa isang mas malusog at mas produktibong pamayanang Pilipinas.

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments