Words of Wisdom:

"In 3 words, I can sum up everything I have learned about Life.. It goes on" - Xmisfitsx310

Poppoy

  • Date Submitted: 01/22/2011 06:02 PM
  • Flesch-Kincaid Score: 69.4 
  • Words: 1277
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
BOOKS

Books are so precious to me,
There are almanacs, encyclopedias, and dictionaries
And a yearbook, an atlas and a diary.

They makemy studying so cozy
They make my grades high
I love reading my books
Because they make me bright

Storybooks, pocketbooks and coloring books
Should all be kept carefully
Do not destroy any part of them
Nor tear the pages inside them

Some say that i’m not a bookworm
But that’s not what I think
I am a book lover
Who believes books talk to me

A Little Story

This is a story about four people named.
Everybody, Somebody, Anybody and Nobody

There was an important job to done
And Everybody was sure that Somebody wolud do it

Anybody could have done it.
But Nobody did it

Somebody got angry about that
Because it was Everybody’s job.

Everybody taught Anybody could do it.
But Nobody realized that Everybody wouldn’t do it.

It ended up that Everybody blamed Somebody
when Nobody did what Anybody could have done.

Ang Piso

Lolo ko noon
Bumili ng isang salop na bigas
Bentsinko lang ang ginastos niya
Paglipas ng ilang panahon , Tatay ko naman
Bumili rin ng bigas
Tumaas ng konti, otsenta sentimos daw
Ngayon, inutusan akong bumili sa tindahan,
Aba! Apat na piso na-isang cup lang ‘yon a!

Nanay ko, kapag bumili ng sapatos
Noong teenager pa siya
Sampung piso lang ang kailangan niya
Minsan, kapag may sale
Limang piso lang.
Ngayon, rubber shoes na gusto ko,
Libu-libo ang halaga
Pantalon ni Tatay, tatlong piso lang;
Blue jeans ni Ate, limangdaang   piso na.

Kapag naglalakwatsa
Sina Tatay at Nanay noon,
Ngayon, kapag nagsa-Sabado nights ang Kuya,
Kulang pa ang limandaan!

Kapag nasa eskwela sina Tay at Nay,
Binibigyan nina Lolo’t Lola
Nang singkwenta sentimos.
Ngayon, binibigyan din ako ng singkwenta nina Tay at Nay
Singkwenta rin bawat araw- singkwenta pesos!
Kulang pa nga ‘yon sa’kin, e!

Bakit ba ganoon?
Dati-rati, sa piso
Kayang-kaya nina Lolo’t lola
Kmain sa restaurant...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments

Similar Essays