Words of Wisdom:

"just because you're hung like a moose doesn't mean you have to do porn.-kumar" - Acteleleaflndo

Ambivalenta Sarpelui in Mituri

  • Date Submitted: 03/07/2011 11:04 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 23.1 
  • Words: 22435
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
universitatea bucureşti
Facultatea de teologie ortodoxă

ambivalenţa şarpelui în mituri şi

cultul şarpelui la gnostici

(teză de licenţă)

candidat:VLAD SERGIU -MARCEL
COORDONATOR ŞTIINŢIFIC: Prof. Dr. REMUS RUS
Disciplina: ISTORIA   RELIGIILOR

Bucureşti
2003

cuprins

Introducere………………………………………………………………3

Cpitolul I: Sacrul şi profanul

      I.1 Sacrul şi profanul – generalităţi………………………………….7
      I.2 Manifestarea sacrului…………………………………………...10
      I.3 Spaţio-timpul sacru şi profan…………………………………...14

Capitolul II: Mit şi simbol

II.1Mit şi mitogeneză………………………………………………20
II.2 Simbolul şi semnificaţia sa…………………………...………..28

Capitolul III: Ambivalenţa şarpelui

III.1 Şarpele cosmic………………………………………..…….…32
      III.2 Şarpele: principiu masculin şi   feminin…………………….…36
      III.3 Şarpele simbol al binelui şi răului universal…………....…….40

Capitolul IV: Cultul şarpelui la gnostici
IV.1 Gnosticii şi adorarea şarpelui………………………..………..45
IV .2 Doctrina ofiţilor-generalităţi…………………………..…………..50
      IV. 3 Naasenii………………………………………………………55
    IV.4 Peraţii…………………………………………………………58
    IV.5 Setienii………………………………………………………...60

Concluzii……………………………………………………………......63

Bibliografie generală…………………………………………………67

INTRODUCERE

      La cursurile de Istorie a religiilor am constatat că în aproape fiecare credinţă religioasă indiferent de vechimea ei şi de zona geografică din care provine, întâlnesc un element comun: Şarpele, care adesea avea o dublă semnificaţie. Prin lucrarea de faţă îmi propun să studiez ambivalenţa acestui simbol arhetipal cu profunde implicaţii în viaţa religioasă a întregii omeniri.. Doresc, de asemenea, să prezint mai ales bipolaritatea sau dualismul pe care acest animal îl are în majoritatea religiilor dar mai ales în doctrinele gnostice, care îşi trag originile din diferite sisteme filozofice ale lumii vechi, din religiile de mistere peste care au adăugat elemente iudaice şi creştine....

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments