Words of Wisdom:

"only users lose drugs!" - Gautam

Analiza Economica a Produselor Ecologice

  • Date Submitted: 03/21/2011 10:23 AM
  • Flesch-Kincaid Score: -3.6 
  • Words: 14026
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
Cuprins

Capitolul I Produsele ecologice – suportul unei activităţi economice performante 2
    1.1. Agricultura ecologică 2
    1.2. Produsele ecologice 4
Capitolul II Analiza producţiei. Studiu de caz SC NATURALIA IMPEX SRL 6
    2.1. Prezentarea societăţii 6
        2.1.1. Scurt istoric 6
        2.1.2. Structura organizatorică 7
        2.1.3. Structura de producţie 8
    2.2. Analiza activităţilor de producţie şi comercializare pe baza indicatorilor valorici 9
    2.3. Dinamica şi structura resurselor umane 12
    2.4. Dinamica şi structura mijloacelor fixe 14
    2.5. Corelaţia dintre productivitatea muncii şi salariu 15
Capitolul III Analiza producţiei fizice 17
    3.1. Analiza programului de producţie pe sortimente 17
    3.2. Analiza structurii producţiei 20
    3.3. Analiza ritmicităţii producţiei şi a vânzării 21
    3.4. Analiza calităţii produselor 25
Capitolul IV Îmbunătăţirea performanţelor economico-financiare 27
    4.1. Optimizarea structurii de producţie 27
    4.2. Diminuarea cheltuielilor de resurse materiale 28
    4.3. Reducerea cheltuielilor cu personalul 30
    4.4. Îmbunătăţirea calităţii producţiei 32
    4.5. Creşterea gradului de comercializare a producţiei 33
    4.6. Creşterea rentabilităţii produselor ecologice 35
Capitolul V Concluzii şi propuneri 39
ANEXE 40
Bibliografie 44

Capitolul I Produsele ecologice – suportul unei activităţi economice performante

1.1. Agricultura ecologică

    Agricultura ecologică (similar cu termenii de agricultură organică sau agricultură biologică utilizaţi în alte state) a apărut în Europa ca expresie a neîncrederii populaţiei în măsurile de siguranţă alimentară şi ca urmare a apariţiei de îmbolnăviri prin consumul de produse purtătoare de noxe (dioxină, trichinele, salmonele, E. coli de tip O157, virus gripal, prioni etc.). Întrucât mai multe episoade de îmbolnăvire au fost generate de tehnologiile de tip intensiv, industriale, bazate pe forţarea producţiei prin...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments