Words of Wisdom:

"Real success is finding your lifework in the work that you love.David McCullough " - The_god_damned

Essays on Essay On Ang Magagawa Ko Upang Mapaunlad Ang Turismo Sa Ating Bansa

 1. Qualities Of a Good Teacher
  mapaunlad ang Pilipinas at ang kulturang nagpapakilala sa ating pagka-Pilipino. Pagkatapos ng Ikatlong Baitang, nakapagpapakita ang mga bata ng pagpapahalaga sa...
 2. What Is History?
  sa atin upang maging mabuting mamamayan. Makatutulong din sa bawat Pilipino na maging mabuting bahagi ng kasaysayan ng bansa. 2. Sino ang...
 3. Aktibista
  ito sa prinsipyo at paniniwala ko. Aktibista ako hindi dahil ginagamit ko ang kaalaman ko upang diktahan ang isang tao. Ginagamit ko ang kaalaman ko upang...
 4. Games
  ang oras mo upang mapaunlad ang iyong sarili at ang iyong pag-aaral. Ang adiksyon sa mga kompyuter games ay nilalayo ang mga mag-aaral sa...
 5. Research
  ang iyong katawan. Itanong sa sarili, ito ba ang estado ng pag-iisip na susuporta sa aking adhikain at pangarap? At muling itanong sa sarili, ano ba ang magagawa ko...