Words of Wisdom:

"It's the choices you make not the chances you take that determines your destiny" - SETH

Essays on Moral Na Kilos

 1. Education
  doing and worth being reflect his/her values. Values may be non-moral or moral. Non-moral values are those that people want or desire such as activities like reading...
 2. Relativism And Morality
  basis, no matter the culture or race, people make these types of choices. The moral choices we make based on our cultures can be viewed on a scale of right and...
 3. Teoryang Pamanitikan
  at moral na pilosopiya na isyu na may kinalaman sa di pantay o pantay na ... na nagpapakita ng mga paniniwala, kilos at gawi ng tauhan. Gumagawa siya ng pagpapasya na...
 4. Qualities Of a Good Teacher
  ito sa paglinang ng mga pagpapahalagang moral at ispiritwal; pagkakaroon ng ... ang sarili at ang mga katangian at sagisag na nagpapakilala sa mga Pilipino at sa bansa...
 5. Books
  diin ang mga bahagi ng akda na nagpapakita ng mga paniniwala , kilos, at gawi ng tauhan.Gumagawa siya ng pagpapasya na kailangan niyang harapin anuman ang magiging...