Words of Wisdom:

"My home boys drink juice from the pond." - Curlylights02

Boys and Boys

  • Date Submitted: 03/23/2010 05:47 AM
  • Flesch-Kincaid Score: -19.3 
  • Words: 3396
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
1

PENGENALAN

Kehidupan manusia semuanya terikat dengan tanggungjawab, begitu juga remaja. Antara tanggungjawab remaja ialah:  Remaja mempunyai tanggungjawab kepada agama,bangsa dan negara. Setiap insan, bertanggungjawab kepada tuhan pencipta, Allah yang maha berkuasa . Selain itu, remaja juga bertanggungjawab kepada bangsa dan negara. Mereka perlu menjaga negara mereka supaya berada dalam keadaan aman dan harmoni.  Namun demikian, remaja juga mempunyai tanggungjawab kepada keluarga mereka. - Remaja juga harus melakukan sesuatu untuk menyelesaikan permasalahan yang melanda dalam keluarga mereka.  Sebagai remaja yang sudah boleh berfikir secara matang, mereka haruslah menerima sesuatu keadaan dengan hati yang terbuka dan cuba mengendalikannya dengan tindakan yang sewajarnya.  Remaja perlu melaksanakan tanggungjawab dengan penuh dedikasi mengabaikannya, kesan buruk akan berbalik kepada dirinya. kerana ia

Antara perkara baik yang perlu dilakukan oleh remaja:  Menyempurnakan kewajipan kepada Tuhan [ Allah ]. - Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada makhluknya.  Menghormati ibubapa. Berkelakuan baik seperti jangan melawan cakap mereka kerana mereka telah membesarkan kita.

2

 Membantu ibubapa Jika ada masa terluang, gunakan masa tersebut untuk membantu ibubapa yang telah banyak bersusah payah untuk kita.

 Menggunakan masa dengan baik.
-

Remaja tidak boleh membuang masa, mereka seharusnya menggunakan masa dengan bijak.

 Belajar bersungguh-sungguh Remaja haruslah mendapat kejayaan yang cemerlang. Kejayaan dapat dicapai dengan belajar dengan bersungguh-sungguh.

 Berusaha mengatasi kelemahan diri masing-masing. Remaja perlulah mempertingkatkan ciri kelebihan diri untuk berjaya dalam kehidupan di dunia hari ini.

3

PERANAN REMAJA TERHADAP IBU BAPA

Setiap anak wajib berbakti dan mentaati ibu bapa demi membahagiakan kehidupan mereka melalui hari tua. Islam meletakkan ibu bapa pada kedudukan mulia. Banyak bakti yang...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments