Words of Wisdom:

"IM RICH BIOTCH!!!!!!" - M.manson0221

Goog Teacher

  • Date Submitted: 06/03/2010 01:21 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 111.3 
  • Words: 1187
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
1. Qui mô đào tạo, đối tượng tuyển sinh, mục tiêu đào tạo.
  a. Qui mô đào tạo.
Trường ĐH Sư Phạm Kĩ Thuật TPHCM đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép mở đào tạo cao học từ năm 1992. Tiếp tục phát huy thế mạnh truyền thống về các ngành khoa học, kỹ thuật, công nghệ trường đã mở thêm nhiều ngành mới ở bậc sau đại học và đến nay đã có 7 ngành đào tạo thạc sĩ:
  1. Công nghệ Chế tạo máy.
  2. Cơ học máy.
  3. Khai thác và bảo trì ôtô, máy kéo.
  4. Thiết bị, Mạng và Nhà máy điện.
  5. Lý luận và phương pháp giảng dạy kỹ thuật.
  6. Kỹ thuật điện tử.
  7. Sư phạm nghề quốc tế (Hợp tác với ĐH Otto von Guericke, CHLB Đức). 
Đi cùng với sự vận động và phát triển của nền kinh tế đất nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh đã tiếp cận thực tế để mở rộng đào tạo 25 ngành ở bậc đại học:
      1. Kỹ thuật Điện - Điện tử.
      2. Công nghệ Điện tử viễn thông.
      3. Công nghệ Kỹ thuật Máy tính.
      4. Điện Công nghiệp.
      5. Công nghệ Điện tự động.
      6. Cơ khí Chế tạo máy.
      7. Kỹ thuật Công nghiệp.
      8. Cơ Điện tử.
      9. Công nghệ tự động.
      10. Cơ khí Động lực.
      11. Kỹ thuật Nhiệt - Điện lạnh.
      12. Cơ tin kỹ thuật.
      13. Thiết kế máy.
      14. Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
      15. Kỹ thuật Nữ công.
      16. Công nghệ may.
      17. Công nghệ Thực phẩm.
      18. Thiết kế Thời trang.
      19. Kỹ thuật In.
      20. Công nghệ Thông tin.
      21. Công nghệ Môi trường.
      22. Kế toán.
      23. Quản lý Công nghiệp.
      24. Tiếng Anh (chuyên ngành Anh văn kỹ thuật).
      25. Kỹ thuật Nông nghiệp.
6 ngành ở bậc cao đẳng:
  1. Kỹ thuật Điện - Điện tử.
  2. Điện Công nghiệp.
  3. Cơ khí Chế tạo máy.
  4. Cơ khí Động lực.
  5. Công nghệ may.
Vừa đào tạo nhân lực cho xã hội, vừa để có một môi trường thực hành giảng dạy kỹ thuật cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trường còn quan tâm phát triển đào tạo bậc...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments