Words of Wisdom:

"To know that you do not know is best ...and smacking yourself in the face with a cricket bat is not the smartest thing you could do on a weekend." - Ssshawnnn

Essays on Tatag Ng Wikang Filipino Lakas Ng Pagkapilipino

 1. What Is History?
  katulad ng Medieval History o ung Kasayasayan ng Pilipinas). Nasa baba ang listahan ng itinuturing pinag-aaralang paksa ng kasaysayan sa loob ng saklaw ng...
 2. Hypothesis Testing
  ng tigas Sa lakas ng iyong diwaĆ¢y nagagawad Ng buhay at gilas, At ang alaalang makislap Ay nabibigayan ng kamay mong masikap Ng ... Kabataang Pilipino Filipino...
 3. Thesis
  Paggamit ng Kompyuter ay inihanda at iniharap ng mananaliksik: Ferylen M. Manalo GE-1215 Tinanggap sa ngalan ng Kagawarang Filipino, Kolehiyo ng...
 4. Organizational Behavipr
  of the Philippines in the Visayas - Iloilo. Dr. Deriada heads the Sentro ng Wikang Filipino at the U.P. Visayas. He is also an associate of the U.P. Institute of...
 5. Gay Lingo
  can but you may not." However, Prof. Jovy Peregrino, the director of UPs Sentro ng Wikang Filipino, was serious: We need to do it, for this will be very useful to...