Words of Wisdom:

"I distrust those people who know so well what God wants them to do because I notice it always coincides with their own desires."- Susan B. Anthony" - Dwayne

Dont Know

  • Date Submitted: 03/17/2010 02:18 PM
  • Flesch-Kincaid Score: 23 
  • Words: 16580
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
SKRIPTA IZ
HRVATSKOG JEZIKA
ZA ESEJ NA DRŽAVNOJ MATURI

1. DUNDO MAROJE ~ Marin Držić
    ✓ Razdoblje: hrvatska renesansna književnost
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ Dundo Maroje – o djelu
2. SUZE SINA RAZMETNOGA ~ Ivan Gundulić
    ✓ Razdoblje: hrvatski barok
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ Suze sina razmetnoga – o djelu
3. OTAC GORIOT ~ Honore de Balzac
    ✓ Razdoblje: realizam
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ Otac Goriot – o djelu
4. ZLOČIN I KAZNA ~ Fjodor Mihajlovič Dostojevski
    ✓ Razdoblje: realizam
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ Zločin i kazna – o djelu
5. U REGISTRATURI ~ Ante Kovačić
    ✓ Razdoblje: hrvatski realizam
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ U registraturi – o djelu
6. MOJA PREOBRAŽENJA ~ Antun Branko Šimić
    ✓ Razdoblje: hrvatska književnost od 1914. do 1929.
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ Moja preobraženja – o djelu
7. PREOBRAŽAJ ~ Franz Kafka
    ✓ Razdoblje: moderna književnost
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ Preobražaj – o djelu
8. BARAKA PET BE ~ Miroslav Krleža
    ✓ Razdoblje: hrvatska književnost od 1914. do 1929.
    ✓ Biografski podaci o autoru
    ✓ Baraka pet be – o djelu

1. DUNDO MAROJE ~ Marin Držić

Razdoblje: HRVATSKA RENESANSNA KNJIŽEVNOST
    ✓ pod utjecajem renesansne umjetnosti u Italiji
    ✓ od sredine 14.st. do kraja 16.st.
    ✓ u razvijenim gradskim sredinama (Dubrovnik, Split, Zadar, Hvar) – slobodna Dubrovačka Republika i mletačka Dalmacija
    ✓   oblikuje se u usporedbi s humanističkom književnom kulturom na latinskom jeziku – usvojila mnogobrojne idejne i duhovne koncepcije humanizma
    ✓ afirmacija hrvatskog narodnog jezika
    ✓ načelo oponašanja estetski vrijednih uzora
    ✓ OSLANJANJE NA:
    ➢ klasičnu antičku književnost (Vergilije, Plaut, Horacije, Ovidije...)
    ➢ klasične pisce talijanske renesanse (Dante, Boccaccio, Petrarca)
    ➢ suvremene talijanske književne autoritete
    ✓ iako je u suprotnosti...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments