Words of Wisdom:

"Only dead fish swim the stream" stephen graham " - Whytee

New One

  • Date Submitted: 03/07/2011 05:46 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 30.3 
  • Words: 563
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
1. Paano naiba ang una at pangalawang termino ni Pang. Marcos?
Malakiang pagkakaiba ng una at ikalawang termino ni Pang. Marcos.   Sa kanyang unang termin naging maunlad ang Pilipinas, maraming nailunsad na proyekto ang pamahalaan upang isulong ang ekonomiya at iangat ang antas ng pamumuhay ng mamayan, buo ang tiwala ng taong bayan sa kanayang kakayahan.
Kabaliktaran naman ang nagyari sa kanyang ikalawang termino ditto nagsimulang bumagsak ang Pilipinas at nawalan ng tiwala ang tao sa kanya.   Marami rin nag aklas at sumanib sa CPP-NPA kaliwa’t kanan ang protesta laban sa kanya at tumaas ang kriminalidad.
2. Anu-ano ang mga pangyayaring naganap sa ikalawang termino ni Pangulong Marcos?
Dahil sa kawalan ng tiwala sa kanyang pamumuno dumami ang nag protesta at nag aklas laban sa pamahalaan.   Dito nabuo ang Communist Party of the Philippines.   Sa dami ng kaguluhan at protesta tinanggal ni Marcos Ang Writ of Habeas Corpus at di nagtagal ay nag deklara siya ng batas militar.
3. Bakit sinuspende   ni Marcos ang Writ of Habeas Corpus?
Noong Agosto 21, 1971., Nagkaroon ng isang pagtitipon tipon ang Partido Liberal sa Plaza Miranda sa Maynila upang ideklara ang kanilang mga kandidato sa Senado sa darating na halalan.   Dito ay may ginanap na pagpapasabog kung saan marami ang nasaw at nasaktan.   Dahil ditto at dahil na rin sa pagbagsak ng “Peace and Order sa bansa” tinanggal ni Pang.   Marcos ang Writ of Habeas Corpus?
4. Bakit ipinahayag ni Marcos ang Batas Militar?
Dahil sa kawalan ng respeto sa batas at ang banta ng rebelyon ng mga Komunista, idineklara ni Marcos ang batas militar.
5. Anu ano ang mga nagawa ng Bagong Lipunan?
Ang   layunin ng Bagong Lipunan ang iangat ang Pilipinas sa kalugmukan at ibalik ang pagtitiwala ng Bayan sa Pamamahalaang Marcos.   Naglunsad ng iba’t ibang proyekto na ang layunin ay iangat ang antas ng pamumuhay ng mga mararalita lalo na ang mga magsasaka.   Ang Agrarian Reform Program na layunin ay mabigyan ng   lupa ang mga magsasaka na walang...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments