Words of Wisdom:

"When Hell Will Be Full, Dead Will Walk The Earth" - Londoomyceryc

Internet

  • Date Submitted: 03/19/2010 07:43 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 109.1 
  • Words: 4803
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
ЖОСПАР
Кіріспе 2
Cкиф-сібір аң стилі 2
Скифтер киімі 5
Алтай скифтері 6
Сақтардың қолөнері 8
Тұрғын   үй   және   киімі 13
Қолданылған әдебиеттер тізімі 16

    Кіріспе

      «Томирис» спектаклінде өте бір рухты, айбынды көрніс бар. Парсылардың Кир патшасы сақ даласына қызығып, басып алмақшы болғанда, оған өзі елші болып барған Томирис (Тұмар) патшайым:
      «Біздің тек үш байлығымыз бар. Бірі – кең, көгілдір аспан, екіншісі – шетсіз, шексіз сайын дала, ал үшіншісі – жусан,- деп, қолдағы бір уыс шөпті көрсетеді, - тамырынан кесілген жусан солып, өмір сүрмейді», - дейді. Осы кең аспан, шетсіз дала бостандық, еркіндік символы болса, жусан туған жер, Отан, өмір символы. Демек сақтар елін, Дешті Қыпшақ пен Түрік даласын мекендеген әрбір халықтың бас байлығы – еркіндік, азаттық болған. Еркін далаға қол сұғып, қан іздеп келген дұшпанның өз басы қанға бөкті.
      «Томирис Кирдің шабылған басын қан толған меске салып былай дейді: «Аңсағаның қан болса, қанғаныңша іш!». Ұлы грек тарихшысы Геродоттың бұл сөзі өзгелерге жазған ескерту секілді.
      Менің рухани байлығым – халқым, қазақ халқы. Тарих төрінеде көне түрік ұрпағы болып, саңлақ, «сақтар» деген асқақ атпен де танылып, бүгінде тәуелсіз Қазақстан мемлекетінің туын көтеріп отырған қазақ халқының жүріп өткен жолы – шежірелі, қазыналы ғұмыр.
      Міне тәуелсіз ел болғалы бері біздер көне заманымыздағы тарихи құдылықтарымызды зерделеп пайымдауға күш салып келеміз.
      Сондықтан сақтар туралы ойлар тұжырымдау өткенімізге көз жіберіп шолу жасау ғана емес, сонымен қатар олардан үлгі алу үйрену де болатын хақ.

    Cкиф-сібір аң стилі

      Бейнелеу өнері тек   скифтерде ғана кеңінен таралған десек, бұл мүлдем дұрыс болмас еді. Қайта оның   бәрі басқаша деп айтуға негіздер де жеткілікті. Осындай жазу-сызуы жоқ халықтың ауыз әдебиеті бай әрі   мықты дамыған. Қиырдағы далалық қоныстар мен патша ордаларында, егін шаруашылығымен айналысатын отырықшы скифтердің елді мекендерінде   тойлау кезінде, соғыс болған...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments