Words of Wisdom:

"The pain you feel is nothing compared to the pain of giving up." - Ldpende

Anna

  • Date Submitted: 04/25/2010 05:30 AM
  • Flesch-Kincaid Score: 106.1 
  • Words: 835
  • Essay Grade: no grades
  • Report this Essay
ניסויים בבעליי חיים
מתוך האתר של ארגון "אנונימוס"
בעלי החיים זקוקים לעזרתנו! בעלי חיים כיום אינם מקבלים את הזכויות המגיעים להם. בתחום הקוסמטיקה למשל, בעלי החיים עוברים סדרה של ניסויים על עורם ועל בשרם לשם בדיקת תקינותו של מוצר מסוים אותו החברות מתכוונות לייצא בעתיד. גם בתחום האופנה פושטים את עורם של החיים ואת פרוותם באכזריות רבה בשביל ביגוד חם ואופנתי. כל זאת מבלי שאף אחד מאלו שלובשים את הפרוות או מתגנדרים עם האיפור יודעים מה עברו החיות המסכנות בשביל לספק את המוצר הטוב ביותר והאיכותי ביותר.
בכדי להציג את החומרה בנושא עליו אנו דנות במאמר זה נעלה מספר דוגמאות לחוקים שקיימים במדינתנו אך החברות אינן בהכרח פועלות לפיהם. בנוסף, נראה שני מקרים של שתי חברות שונות, המשווקות בישראל את מוצריהן, גם בתחום האופנה וגם בתחום הקוסמטיקה אשר אינן פועלות ע"פ החוקים המגנים על חייהם של בעלי החיים.
דוגמאות לחוקים שנחקקו במדינת ישראל בנושא ניסויים בבעלי החיים בתחום הקוסמטיקה:
  הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)(תיקון-איסור ניסויים   לבדיקת מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי), התשס"ז – 2006. "לא   יערך ניסוי לבדיקת מוצרי קוסמטיקה שאינם לצורכי בריאות, ולחומרי   ניקוי".
      הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)(תיקון-איסור ייבוא   מוצרי קוסמטיקה וחומרי ניקוי שנוסו על בעלי חיים), התשס"ז – 2006.   "לא ייבא אדם מוצרי קוסמטיקה שאינם לצורכי בריאות, וחומרי   ניקוי שתהליך ייצורם היה ברוך בניסויים בבעלי חיים".
      הצעת חוק צער בעליי חיים (ניסויים בבעלי חיים)(תיקון-איסור   ייבוא מוצרים שייצורם כרוך בניסויים שלא כדין), התשס"ז – 2007.   "לא ייבא אדם כל מוצר, שאינו לצורכי בריאות, שתהליך יצורו   או פיתוחו היה ערוך בניסויים בבעלי חיים שלא כדין".
      הצעת חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבעלי חיים)(תיקון-הגברת הפיקוח   על ניסויים), התשס"ז – 2007. "כל ועדה פנימית [שתפקידה לאשר   או לדחות בקשות לעריכת ניסויים בחיות במוסדות ספציפיים] תכלול   נציג של המועצה שימונה ע"י המועצה מתוך קבוצת וטרינריים שיוכשרו   במזעור סבל ובמניעת עריכתם של ניסויים מיותרים; המועצה תשלם   את שכרו של נציגה בוועדה הפנימית".
    חשוב לציין כי החוקים שנכתבו הנ"ל אומנם קיימים בחוק הישראלי אך אף חברה לא...

Comments

Express your owns thoughts and ideas on this essay by writing a grade and/or critique.

  1. No comments